Atbalsts Sociālajai Integrācijai: Par mums

Par mums

Mācību centrs “Atbalsts Sociālajai Integrācijai” ir dibināts 2000.gada septembra mēnesī un strādā sadarbībā ar LaB SAIVA (Latvijas bērnu sociālās aprūpes iestāžu vadītāju asociācija), “Bērnu izglītības un attīstības centru”, “ Skolu atbalsta centru”, “Sociālā atbalsta centru bērniem ar speciālām vajadzībām”, Rīgas rajona skolu valdi, Katvaru speciālo skolu, Kuldīgas rajona logopēdu metodisko apvienību, Pelču speciālo skolu.
Mūsu lektori ir augstas kvalifikācijas profesionāļi, kuri ir ieguvuši zinātniskos grādus psiholoģijā, pedagoģijā, sociālajā un speciālajā pedagoģijā, bioloģijā u.c. zinātniskajās nozarēs.

Mācību centra “Atbalsts Sociālajai Integrācijai” galvenās darbības virzieni:

  • Zinātniski- pētnieciskā, kuras rezultātā izveidoti sociālā pedagoga darbības modeļi palīdzībai bērniem ar valodas sistēmas traucējumiem.
  • Tālākizglītības jomā vecākiem, pirmsskolas, skolas skolotājiem un audzinātājiem, sociālajiem pedagogiem un darbiniekiem, psihologiem par darbu ar īpašo vajadzību bērniem, īpaši uzsverot bērnus ar valodas sistēmas traucējumiem, lasīšanas un rakstīšanas grūtībām( disgrafiju, disleksiju). Tālākizglītības darbu veicam kursu, semināru, lekciju formā, īpaši uzsverot netradicionālo un holistisko ( veseluma) pieeju bērnu atveseļošanai un sociālajai integrācijai. Sadarbojamies ar Latvijas holistisko terapiju asociāciju.
  • Tiešā palīdzība īpašo vajadzību bērniem.
  • Speciālā skolotāja, skolotāja- logopēda, sociālā pedagoga individuālās konsultācijas bērniem.
  • Sagatavojam bērnus skolai, mācām latviešu valodu krieviski runājošiem bērniem.

ar cieņu,

mācību centra
“Atbalsts Sociālajai Integrācijai”
direktore
Irēna Hadaņonoka

© 2021 Atbalsts Sociālajai Integrācijai
developed by ARMNIKO