Atbalsts Sociālajai Integrācijai: Darbības virzieni

Darbības virzieni

  • Darbs ar īpašo vajadzību klientiem;
  • Kursi un semināri, A kursi pedagogiem;
  • Kursi un semināri vecākiem, psihologiem.
© 2021 Atbalsts Sociālajai Integrācijai
developed by ARMNIKO